„URSUS” – Pismo bezpłatne Stowarzyszenia Obywatelskiego

W bezpłatnym piśmie wydawanym przez Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zamieszony został artykuł o Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Znajdziemy w nim informację o idei i celach jakie przyświecają pracownikom Misji.