Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2013

 

 „Ustąpcie od nas smutki i trosk fale

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale! Alleluja!”

  Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej! Rok Wiary skłania nas do głębokiej refleksji nad naszą osobistą relacją do Boga oraz naszego Zbawienia. Pomagał nam w tym Wielki Post i rozważania naszych pięknych Gorzkich Żali! To wszystko pobudzało nasze serca i sumienia ku większej miłości do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia umarł na krzyżu, aby trzeciego dnia Zmartwychwstać. Jego Zmartwychwstanie, które napawa nas  radością i nadzieją, niech na nowo pomaga nam odkrywać radość ze słuchania Jego Słowa. Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele w poranek Zmartwychwstania trwajmy wspólnie na modlitwie wypraszając pełnię łask dla całej rodziny ludzkiej, dla naszych braci i sióstr w wierze, dla naszych bliskich i dla nas samych. Z wyrazami wdzięczności i pamięcią w modlitwie.