UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO AD 2013

Gwiazda Betlejemska prowadziła Mędrców ze Wschodu do Groty, w której narodził się zapowiedziany przez proroków Zbawiciel. Niech nas – trwających w postawie oczekiwania – prowadzi blask Bożego Słowa, wzmocniony łaską sakramentów świętych i codzienną modlitwą, do prawdziwego spotkania z Nowonarodzonym Jezusem, Światłością Świata. Niech On, przychodzący do naszych serc, obdarzy nas mocą swojego błogosławieństwa, napełni nadzieją oraz odwagą do dawania świadectwa o Chrystusie, Odkupicielu człowieka, by każdy mógł doświadczyć Jego miłości i pokoju. Błogoslawionych Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy wraz z podopiecznymi Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.