Uroczystość Narodzenia Pańskiego AD 2012

Przeżywamy Rok Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Dlatego z miłością i ufnością kierujemy nasze myśli i serca do betlejemskiej szopki w której Jezus Chrystus rodzi się jako Bóg-Zbawiciel każdego z nas. On dla naszego zbawienia przyjmuje ludzką naturę po to, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Jezus rodząc się jako Bóg-Człowiek przynosi nam z nieba Pokój oraz wielorakie dary Bożej miłości. Z okazji Narodzenia Jezusa Chrystusa życzymy, aby Pokój Bożej Dzieciny stał się udziałem naszych serc.

Niech Jezus Chrystus codziennie rodzi się w naszych sercach a wtedy Jego Pokój stanie się także naszym udziałem.

  W tym duchu radosnego oczekiwania na Jego narodzenie dziękujemy za wszelkie dobro i życzliwość jakiej doświadczamy każdego dnia. Wszystkim naszym darczyńcom oraz sympatykom życzymy wszelkich darów od Nowonarodzonego Jezusa-Zbawiciela.