Trzecie i czwarte spotkanie ESODU

Za nami dwa kolejne spotkania przygotowujące do Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa. Tym razem spotkania poświęcone były praktycznej stronie przygotowań. Każda z delegacji krajowych przyjeżdżająca do Brukseli powinna:
  • Przygotować hasło wspierające działania na rzecz walki z ubóstwem.
  • Przedstawić konkretny przykład dobrego i złego wykorzystania funduszy w danym kraju.
  • Zaproponować mini event (wydarzenie), który zwróci uwagę na odbywające się w Brukseli spotkania.
  • Przywieźć ze sobą “kawałek swojego kraju” czyli elementy charakterystyczne dla danego państwa i przybliżające jego kulturę, tradycję lub obyczaje.
O ile elementy charakterystyczne dla Polski były dla uczestników dość oczywiste i obejmowały barwy i godło, muzykę, stroje czy potrawy, to pozostałe punkty zainicjowały gorąca dyskusję, w wyniku której powstała lista propozycji, z których delegacja wybierze te, które zostaną przedstawione w Brukseli. Podczas spotkania zapoczątkowaliśmy również proces wyłonienia kandydatów na członków delegacji. W bieżącym roku Polskę reprezentować będzie pięć osób oraz koordynator. Uczestnicy spotkania zgłaszali kandydatury osób, które ich zdaniem były najaktywniejsze podczas wcześniejszych spotkań i mogą najlepiej przedstawić opinie zgromadzone podczas przygotowań. Ostateczny skład delegacji oraz lista rezerwowa zostanie wyłoniona podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 24 maja. Serdecznie zapraszamy.