Święto Ubogich

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej ,Wspólnota „Chleb życia”, wspólnota Sant’edigio, organizują Święto ubogich do współpracy dołączyli, Bank Żywności, Lekarze Nadziei, Pogotowie Interwencji Społecznej, Alter Ego . Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i korzystające z pomocy warszawskich organizacji pozarządowych od długiego czasu zgłaszały fakt, że w Warszawie nie podejmuje się działań, które z jednej strony zwrócą uwagę na problem ubóstwa a z drugiej strony pomogą w pozytywnej zmianie postrzegania osób doświadczających ubóstwa przez pozostałą część warszawiaków. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w dniu 25 czerwca 2016 roku Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi współorganizuje „Święto ubogich”. Nazwa wydarzenia - „Święto UBOGICH” została użyta celowo i z pełną premedytacją. Chodzi o „odczarowanie” określenia „ubogi”, „ubóstwo” jako stanu, który NIE jest wyborem, a jedynie trudną życiową sytuacją, w której może znaleźć się każdy z nas – każdy Warszawiak: milioner, przedsiębiorca, nauczyciel, duchowny i każdy „normalny” obywatel. Z przyjemnością przecież uczestniczymy i celebrujemy „Dzień Seniora”, „Dzień Nauczyciela”, „Święto Lekarzy”, czy „Dzień Kombatanta” – czas najwyższy, bez stygmatyzacji  i z szacunkiem dla ubogich zorganizować radosne i pozytywne święto dla osób wykluczonych, bezdomnych, biednych nazywając ten stan bez wstydu, wprost i po imieniu – dzień w którym pokażemy, ze ubóstwo jest problemem społecznym i faktem, a nie niewygodnym i krępującym zjawiskiem, które najlepiej zignorować i żyć w przekonaniu, ze istnieje gdzieś poza społeczeństwem.  Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie spotkania osób doświadczających ubóstwa, integracja środowiska osób ubogich i organizacji pomocowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwrócenie uwagi warszawiaków na problem i skalę ubóstwa. Organizujemy imprezę, która ma przyciągnąć ludzi. W organizację zostały zaangażowane poważne instytucje pomocowe oraz wolontariusze. Po uroczystej Mszy Świętej prowadzonej przez Kardynała Kazimierza Nycza zorganizowany będzie ciepły posiłek dla osób ubogich uczestniczących w święcie. Następnie, wolontarystycznie na scenie zagrają Muniek Staszczyk, Tomasz Budzyński, Lena Rutkowska oraz inne zespoły. Prowadzenia imprezy podjął się Szymon Hołownia oraz Maciej Rayzacher. Na miejscu będą zorganizowane namioty Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei, Rzecznika Praw Obywatelskich, pracowników socjalnych organizacji pomocowych. Cała impreza, aby mogła się odbyć,  wymaga nakładu finansowego ze strony miasta jedynie w trzech sferach. Sfinansowania sceny i nagłośnienia, zorganizowania cateringu oraz pokrycia kosztów zapewnienia odpowiedniej ilości punktów sanitarnych. W czasach gdy w mediach toczy się dyskusja na temat wyrzucania osób bezdomnych z autobusów komunikacji miejskiej oraz sprzeciwów społecznych dotyczących organizacji łaźni miejskiej ale także jadłodajni, noclegowni i innych placówek pomocowych, konieczna jest nasz wspólna reakcja odczarowująca wizerunek osób ubogich. Przebywamy w tej samej przestrzeni miejskiej, korzystamy z tej samej komunikacji miejskiej, możemy wspólnie jeść, bawić się, modlić i wzajemnie sobie pomagać. Wspólne przedsięwzięcie organizacji pomocowych Miasta Stołecznego Warszawy i Kościoła ma dużą szansę na przyciągnięcie mediów, które mogą ponieść tę ideę dalej. Zanim zaczną się protesty społeczne należy przygotować ludzi na zmiany jakie mogą zajść w ich otoczeniu. Z niewiedzy, ze strachu, z błędnych przekonań, ludzie izolują się, chowają się za murami, uważając, że w ten sposób chronią siebie i najbliższych. My wiemy, że ubóstwo to nie przestępstwo a ludzie doświadczający biedy bardzo cierpią z powodu takiego postrzegania ich sytuacji życiowej. Po raz pierwszy w Warszawie, a miejmy nadzieję, że cyklicznie, możemy wspólnie zorganizować Święto Ubogich. To oni zaproszą pozostałych mieszkańców do siebie. Na tej samej imprezie bawić się będą ludzie z różnych środowisk. Występy wyżej wspomnianych już artystów mają nie tylko umilić nam czas ale także przyciągnąć na imprezę młode osoby, które za sprawą swoich idoli zmienią nastawienie do osób ubogich. W ostatnim czasie w mediach toczy się duża dyskusja na temat lokalizacji placówek pomocowych. Część mieszkańców Warszawy obawia się usytuowania takich placówek w okolicy ich miejsc zamieszkania, szkół czy parków. Tym samym świadczenie usług na rzecz osób ubogich staje się coraz trudniejsze. Chcielibyśmy w radosny sposób przekonać kolejną grupę osób do akceptacji innych ludzi. Staraliśmy się na przestrzeni lat budować wsparcie dla osób bezdomnych jednak wiele placówek pomocowych skarży się, iż nie ma możliwości uruchomienia nowego punktu pomocowego bez protestu społecznego. Spotkanie skierowane jest do Warszawiaków - z jednej strony do osób doświadczających bezdomności, chorych, ubogich i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a z drugiej stanowi zaproszenie i otwiera się na wszystkich mieszkańców naszego miasta.  Podczas spotkania, uczestnicy będą również mieli możliwość uzyskania porady pracowników socjalnych, porady medycznej, prawnej i wsparcia duchowego. Organizatorzy uzyskali również deklarację uczestniczenia w przedsięwzięciu ze strony biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które planuje uruchomić na terenie spotkań swój punkt porad prawnych. Posiłki wydawane będą na podstawie talonów, którymi dysponować będą przeszkoleni wolontariusze związani z organizacjami pomocowymi tak aby z darmowego obiadu skorzystały przede wszystkim osoby nie mogące w tym dniu spożyć ciepłego posiłku we własnym zakresie. Święto Ubogich organizowane będzie na błoniach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i będzie miało charakter otwartej całodziennej imprezy. Planowane jest przybycie około 1000 osób. Organizatorzy we własnym zakresie i przy pomocy wolontariuszy zapewnią przygotowanie terenu imprezy, organizację części religijnej i artystycznej, służby porządkowe i medyczne oraz transport dla uczestników. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie  organizacji tego typu wydarzeń. Dodatkowo impreza będzie organizowana na terenie i we współpracy ze Świątynią Opaczności Bożej z wykorzystaniem ogromnego zaplecza, doświadczenia i bazy logistycznej tego miejsca. Na swoim koncie mamy między innymi organizację: corocznych Wigilia dla osób ubogich, organizacja spotkania osób ubogich z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, Festiwal Moc Dobra i inne ( dokładne informacje i historia wydarzeń dostępne pod adresem: centrumopatrznosci.pl). Wydarzenie zostało zgłoszone do Policji. Natomiast w ramach opieki medycznej zaplanowany został dyżur zespołu Lekarzy Nadziei.