Sprawozdanie z działalności KMPS z 2017r.

PENSJONAT SOCJALNY „ŚW. ŁAZARZ” 2017

Pobyty i odmowy W 2017 roku w Pensjonacie zarejestrowano 348 pobytów. Na przestrzeni całego roku odmówiono pobytu 944 razy. Źródło dochodu W ciągu roku 106 osób podjęło legalne zatrudnienie, tj. mniej więcej 8-9 osób miesięcznie, a dalej około 3 osoby tygodniowo.  Osób które utrzymywało się z zasiłku stałego z OPS było 29. Osób z dochodem z ZUS tj. emeryturą/rentą było 17. Niepełnosprawność W schronisku w ciągu roku przebywały 62 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i 41 osób z problemami psychicznymi.   W Pensjonacie w ciągu roku odnotowano 348 pobytów, formy opuszczenia placówki:
Dom Pomocy Społecznej 2 osoby
Dom rodzinny 3 osoby
Inna placówka dla osób bezdomnych (w tym mieszkania treningowe) 49 osób
Lokal socjalny / komunalny 1 osoba
Wynajęte mieszkanie / mieszkanie ze znajomymi 17 osób
Praca z kwaterą 2 osoby
Inne – hospicjum / zakład karny 6 osób
Brak informacji 181 osób
  Świadczenia
 • Wyrobienie dowodu osobistego - 48
 • Pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności – 22
 • Pomoc w uzyskaniu pomocy finansowej i niefinansowej z OPS – 90
 • Kontakt z usługami prawnymi – 72
 • Kontakt ze służbą zdrowia – 214
 • Zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego – 29
 • Wsparcie psychologa – 230 konsultacji
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - 9
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych badań do podjęcia zatrudnienia - 12
 • Ponadto udzielano pożyczek pieniężnych na wykonanie zdjęć do dowodu osobistego, zakup leków, karty miejskiej, wykonanie badań lekarskich.
 • Umożliwiamy karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz wykonywanie prac społecznie użytecznych.
 • Pomagamy w organizacji pogrzebów naszych zmarłych podopiecznych oraz byłych mieszkańców Pensjonatu.
 • Pomoc w podjęciu działań zmierzających do rozłożenia na raty zadłużenia alimentacyjnego / bankowego, innego.
 • Wsparcie w postaci paczki żywnościowej i higienicznej dla osób przebywających w szpitalach, na terapii, w zakładach karnych.
 • Pomoc w rozliczeniu PIT
 • Wydawanie odzieży i obuwia, oraz paczek żywnościowych mieszkańcom i innym osobom potrzebującym.
 • Organizowanie wyjść kulturalnych m.in. do kina czy filharmonii.
 • Nawiązano wiele kontaktów z takimi instytucjami jak : Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zasobów Lokalowych, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundusz Alimentacyjny, szpitale i przychodnie, Inspekcja Pracy, warszawskie organizacje wspierające osoby w kryzysie bezdomności, Sądy w tym kuratorzy, komornicy, wierzyciele w tym firmy windykacyjne, Bezpłatne punkty porad prawnych, Biuro porad obywatelskich, Policja, Straż miejska i wieloma innymi.

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PIĘKNE MIEJSCE”

W 2017 roku Spółdzielnia Socjalna „Piękne Miejsce” działała głównie w obszarze usług porządkowych, remontowych i cateringowych. Działalność ta pozwoliła zatrudnić na podstawie umowy o pracę 4 osoby oraz kilkadziesiąt osób na podstawie umów cywilno prawnych. Wszystkie zatrudnione osoby są podopiecznymi Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Przychody Spółdzielni Socjalnej „Piękne Miejsce” przekroczyły w 2017 roku kwotę 260 000 zł i zapewniają stabilną finansowo działalność oraz zwiększenie w roku 2018 poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  

MIESZKANIA TRENINGOWE

Pobyty i odmowy

W 2017 roku  na mieszkaniach treningowych  mieszkało 58 osób z czego 49 osób bez powtórzeń.  Na przestrzeni całego roku odmówiono pobytu na mieszkaniu 16 osobom ze względu na: nie zakwalifikowanie się do projektu (za wysoki dochód/ za niski dochód, brak możliwości udokumentowanie pobytu w Warszawie), brak miejsc. Źródło dochodu Praca ze składką ZUS 55 osób, 3 osoby korzystające ze świadczeń ZUS (emerytura). Lokale komunalne 6 osób w ciągu 2017 roku usamodzielniło się,  otrzymując lokal komunalny. Formy pomocy udzielne przy współpracy z mieszkańcem: Wyrobienie  dowodów osobistych, pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w uzyskaniu pomocy finansowej i niefinansowej z OPS (zasiłki celowe), kontakt z usługami prawnymi, kontakt ze służbą zdrowia, zmotywowanie do podjęcia leczenia, zmotywowanie do kontynuacji leczenia odwykowego, wsparcie psychologa, pomoc w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką (3 osoby złożyły wniosek i 3 osoby otrzymały upadłość konsumencką), pomoc w podjęciu działań zmierzających do rozłożenia na raty zadłużenia alimentacyjnego / bankowego, innego, wsparcie w postaci paczki żywnościowej i higienicznej, pomoc w wyposażaniu mieszkań, pomoc w rozliczeniu PIT, organizowanie wyjść kulturalnych m.in. do kina czy filharmonii. Nawiązanie kontaktów instytucjami, min.: Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zasobów Lokalowych, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundusz Alimentacyjny, szpitale i przychodnie, Inspekcja Pracy, warszawskie organizacje wspierające osoby w kryzysie bezdomności, sądy w tym kuratorzy, komornicy, wierzyciele w tym firmy windykacyjne, bezpłatne punkty porad prawnych, biuro porad obywatelskich, policja, straż miejska  

STREETWORKING

W 2017 roku objęto pomocą streetworkera w dzielnicach Ursus, Włochy, Ochota: 130 osób (w tym 15 kobiet), 41 osób w zarejestrowanych lokalizacjach, 7 osób zmarło (z potwierdzonych informacji), 5 osobom udało się znaleźć miejsce w schronisku przy ul. Traktorzystów 26. Streetworker odwiedził zidentyfikowane miejsca 467 razy, udzielił pomocy w formie paczki żywnościowej 53 razy, 13 razy streetworker pomagał w szpitalu, w przychodni, w urzędzie. W okresie zimowym wzmożono ilość patroli, udało się namówić i przyjąć 49 osób dodatkowych do schroniska przy ul. Traktorzystów 26.