Sprawozdanie ilościowe Pensjonatu Socjalnego "Św. Łazarz"

Pod koniec zeszłego roku KMPS opublikowała Stanowisko w sprawie sprawozdawczości klasycznego schroniska wspierającego wychodzenie z bezdomności zawierające Wzór Sprawozdania Ilościowego pozwalający na przejrzyste zaprezentowanie działalności placówki i jej efektów. Apelowaliśmy do organizacji pozarządowych prowadzących podobne placówki o wprowadzenie systemów rejestracji informacji o osobach korzystających z usług umożliwiających przygotowanie sprawozdania według proponowanego wzoru. Podtrzymujemy ten apel w przekonaniu, że wprowadzenie porządnych systemów gromadzenia informacji przez usługodawców jest warunkiem koniecznym dla określania efektywności obecnego systemu pomocy. To od usługodawców zależy na podstawie jakich danych planowana będzie polityka społeczna wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce. Nasze tegoroczne sprawozdanie nie jest idealne - wciąż pracujemy nad systemem gromadzenia informacji, wiemy dobrze, że jest to trudne bo wymaga systematyczności i zmiany przyzwyczajeń. Przejrzystość jednak jest ważniejsza. Każdy ma prawo wiedzieć jakiej liczbie osób pomagamy i co z tego wynika. POBIERZ: Sprawozdanie ilościowe z działalności Pensjonatu "Św. Łazarz"