Spotkanie ze studentami UKSW

Na zaproszenie dr hab. Joanna Truszkowskiej odbyło się spotkanie ze studentami pracy socjalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego . Dyrektor KMPS poprowadziła spotkanie w którym poruszyła temat definiowania i skali bezdomności oraz możliwości wspierania osób w kryzysie bezdomności. Szczegółowo omówiona również została idea programu Najpierw Mieszkanie. Plan spotkania i poruszane tematy miały zachęcić studentów przyszłych służb społecznych do szerszego i nowego spojrzenia na problemy osób które korzystają ze wsparcia pracowników KMPS. Czy istnieje bezdomność z wyboru ? Wybieramy bezdomność czy miejsce zamieszkania? Czy znasz ludzi uzależnionych? Czy można wybrać nałogowe picie? Czy chciałbyś mieszkać w pokoju z 30 obcymi osobami? Czy znasz ludzi chorych, zaburzonych psychicznie? Czy każde dziecko staje się dorosłym? Co czułbyś gdyby obca osoba zaplanowała Ci resztę życia? Co chciałbyś usłyszeć jeśli byłbyś w kryzysie? Po co bezdomni budują jacht pełnomorski? Do kogo kierowany jest projekt Najpierw Mieszkanie? Dlaczego ludzie pomimo siarczystych mrozów odmawiają pójścia do noclegowni? Mamy nadzieję że wzbogaciliśmy wiedzę studentów dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli liczyć na dalszą współpracę z uczelnią. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem jakie zdobyliśmy podczas wielu lat funkcjonowania KMPS i cieszymy się mogąc przekazywać nasze wiadomości dalej. Zapraszamy inne uczelnie do współpracy oraz studentów na praktyki do naszych placówek.