Spotkanie z kandydatem na prezydenta Warszawy Rafałem Trzaskowskim

Misję odwiedził dziś kandydat na Prezydenta m. st. Warszawy Pan Rafał Trzaskowski. Cieszymy się że osoba ubiegająca się o stanowisko Prezydenta zainteresowała się organizacją pomocy kierowanej do osób bezdomnych w mieście. Na pierwszym etapie spotkania zaprezentowaliśmy historię naszej działalności oraz rodzaj świadczonych przez nas usług. Dyrektor oraz pracownicy Misji opowiedzieli o schronisku dla osób bezdomnych, mieszkaniach treningowych, streetworkingu i spółdzielni socjalnej. Pan Trzaskowski szczególnie zainteresował się programami mieszkaniowymi jakie oferowane są naszym podopiecznym. Udział w spotkaniu wzięło także kilku z naszych podopiecznych, każdy z nich miał szansę na to żeby opowiedzieć swoją historię, powiedzieć jak wygląda życie na ulicy i na jaką pomoc można wtedy liczyć w mieście. Apelowaliśmy do kandydata na prezydenta Warszawy aby koniecznie w każdej dzielnicy została otwarta łaźnia. W tej chwili w Warszawie działają tylko 2 łaźnie. Kandydat zainteresował się faktem standardów jakie powinny być w placówkach dla osób bezdomnych i czy miasto zwraca uwagę i prowadzi kontrole dotowanych miejsc. Dyrektor Misji apelowała że brak jest odpowiedniego wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością, tych które mają zadłużenia w lokalach komunalnych czy socjalnych i które można ustrzec przed eksmisją. W ramach wizyty w naszej placówce odbyło się także spotkanie z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w Warszawie które swoją pomoc kierują do osób bezdomnych chorych – Wspólnota Chleb Życie, organizacjami wspierającymi dzieci z problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami - Stowarzyszenie OD-DO, Stowarzyszenie Aslan,  Powiślańska Fundacja Społeczna. Zwrócono szczególną uwagę na zbyt małą ilość poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży, zwiększającą się ilość dzieci z zaburzeniami psychicznymi, za małą ilość wykwalifikowanych specjalistów i niewystarczającą ilość dotacji umożliwiającą stabilność prowadzonych działań. Wnioski o jakie apelują organizacje do władz samorządowych to m. in. prośba o merytoryczne spotkania z organizacjami pozarządowymi, ogłaszanie i wdrażanie konkursów które oparte są o doświadczenie organizacji od lat działających na terenie Miasta które znają specyfikę danego problemu, większe zaufanie do powierzanych działań, nie skupianie wyłącznie na na liczbach i rezultatach działań ponieważ organizacje nie działają jak przedsiębiorstwa usługowe, partnerskie traktowanie organizacji, zwiększenie ilości dotacji na zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów Dziękujemy za wysłuchanie naszych głosów. Zapraszamy pozostałych kandydatów na spotkanie z nami.