Spotkanie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Piotrem Guziałem

11 września w Pensjonacie Socjalnym "Św. Łazarz" z inicjatywy Andrzeja Mucharskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i ludzi działających na rzecz osób bezdomnych z burmistrzem Ursynowa Piotrem Guziałem, liderem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, który kandyduje w wyborach na prezydenta Warszawy. Tematem spotkania była przede wszystkim rola oraz możliwości pomocy miasta i urzędów dzielnic warszawskich we wspieraniu już istniejących jak i nowych programów wspierających ludzi w sytuacji bezdomności. Osoby które na co dzień pomagają osobom w kryzysie bezdomności zwróciły uwagę na niesprzyjającą politykę mieszkaniową, która bardzo często stawia ludzi bezdomnych na ostatnim miejscu w kolejce po lokal komunalny. Skupiono się także na braku rozwiązań dla osób, które nie kwalifikują się na najem lokalu z zasobów miasta, a jednocześnie nie stać ich na kredyt na własne mieszkanie. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zaproponowała współpracę przy wdrożeniu pilotażowego programu "Najpierw Mieszkanie" jako uzupełniającej formy wspierania ludzi chronicznie bezdomnych z podwójną diagnozą, którzy obecnie nie wpisują się w żaden z katalogów pomocy oferowanej przez stołeczny samorząd. Burmistrz z kolei przedstawił swoje pomysły, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia skali bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Warszawie. Między innymi współpracę i partnerstwo w przydzielaniu lokalów komunalnych i socjalnych pomiędzy poszczególnymi dzielnicami ze względu na różnorodność zasobów lokalowych jak i różną długość kolejek oczekujących na nie osób. Zwrócił także uwagę na przykłady innych stolic europejskich jak Wiedeń gdzie co roku buduje się znacznie większą ilość mieszkań komunalnych. Przedstawił możliwość współpracy z prywatnymi spółkami, tj. np. dodatkową punktację w przetargach dla deweloperów, którzy zaoferują większą liczbę pomieszczeń przeznaczonych na lokale komunalne/socjalne. Pan Piotr Guział obiecał poruszać temat osób bezdomnych podczas kampanii prezydenckiej w Warszawie. Mamy nadzieję, że pomoże to w zainteresowaniu innych kandydatów, samorządowców i opinii publicznej tematem ludzi borykających się z problemem braku domu. Podczas dyskusji wymieniono wiele ciekawych wspólnych spostrzeżeń, które należałoby wcielić w życie w najbliższej przyszłości jak chociażby wykonanie diagnozy realnej skali i charakteru problemu bezdomności w Warszawie, czy podniesienie standardów schronisk i noclegowni. W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek oraz Pan Andrzej Mucharski. Mamy nadzieje że wymiana doświadczeń i dyskusja na temat nowych założeń przyniesie pozytywne rezultaty w polityce na rzecz wspierania osób bezdomnych w postaci wspólnego zaangażowania i współpracy w jej realizacji.