Spotkanie z kandydatem na prezydenta Warszawy Piotrem Ikonowiczem

Dzisiaj odbyło się spotkanie z kolejnym kandydatem na prezydenta Warszawy, tym razem z Panem Piotrem Ikonowiczem. Jest to osoba od wielu lat zaangażowana w pomoc społeczną w tym szczególnie osobom zagrożonym eksmisją i osobom bezdomnym. Rozmawialiśmy o szczególnym znaczeniu programów mieszkaniowych które powinny być realizowane na szerszą skalę szczególnie zważając na fakt że wiele osób nie potrafi żyć w dużych zbiorowiskach jakimi są między innymi schroniska co wynika z ich zaburzeń. Na spotkanie zaproszeni zostali nasi podopieczni którzy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami ale oczekiwaniami i propozycjami dotyczącymi zmian w pomocy społecznej. Pojawił się m. in. temat odmów kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku a którym odmawia się decyzji przedłużając procedurę i skazując ludzi na kolejne miesiące a czasem nawet lata pobytu w schroniskach. Rozmawialiśmy także o tym że często lokale socjalne jakie otrzymują nasi podopieczni są w dramatycznym stanie, np. bez dostępu do ciepłej wody co nie powinno mieć miejsca w takiej dużej metropolii w dzisiejszych czasach. Zaapelowaliśmy o niewystarczającą ilość łaźni jakie funkcjonują na dzień dzisiejszy w Warszawie. Zwróciliśmy także uwagę na brak programów dla osób zagrożonych kryzysem bezdomności, które można uratować przed znalezieniem się na ulicy jeśli tylko odpowiednie służby zareagują wystarczająco wcześnie. Dziękujemy za spotkanie i słowa wsparcia!