Spotkanie z Człowiekiem...

Dnia 06.03.2017 roku zawitał do Naszego Domu...do Kamiliańskiej Misji im.Św, Łazarza- Romuald Kłos, aktor, odtwórca roli rzymskiego żołnierza w filmie Mela Gibsona pt. "Pasja". Opowiadał o Swoim życiu...o wzlotach i upadkach, o porażkach i sukcesach...o tym jak poprzez działanie boskie doszedł do tego, że jest teraz człowiekiem wielkiej wiary...w ludzi, którzy są narzędziami w rękach Stwórcy. Było to Jego szczere i prawdziwe świadectwo...świadectwo które doprowadziło uczestników do refleksji,przemyśleń i dyskusji. Świadectwa takich ludzi są namacalnymi dowodami na to, że w Swoim życiu można coś zmienić...że, aby poznać historię życia bezdomnego lub ubogiego trzeba założyć Jego "buty" i przejść choć cząstkę Jego drogi...bo to każdego indywidualna droga...a świadectwo mówione na "głos"...jest wielką odwagą i certyfikatem przeżytego życia. Przy okazji Dnia 19.03.2017 roku odbędzie się uroczystość w Kościele Matki Bożej Jerozolimskiej w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej w związku z Dniem bezdomnego i ubogiego..tam także opowie o Swoim życiu Romuald Kłos. Zapraszamy Tomasz Laskowski