Spotkanie z Elżbietą Seredyn Podsekretarz Stanu w MPiPS

W dniu 16.07.2013 w MPiPS odbyło się spotkanie z Panią Elżbietą Seredyn Podsekretarzem Stanu MPiPS. Uczestniczyły w nim pracownice Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, członkinie Komisji Konkursowej, która dokonała ostatecznych rozstrzygnięć konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2013. O spotkanie poprosiła KMPS w związku z protestem w sprawie rozstrzygnięcia właśnie tego konkursu. W trakcie rozmowy przedstawicielki KMPS przekazały wątpliwości ngo z Województwa Mazowieckiego - zgodnie z treścią protestu - dotyczące procedury przeprowadzenia konkursu oraz ostatecznego rozstrzygnięcia. Otrzymaliśmy zapewnienie Pani Minister, iż zapozna się z procedurą tegorocznego konkursu a także zastanowi się nad alokacją środków finansowych w przyszłych edycjach oraz rozważy możliwość udziału w pracach komisji konkursowej eksperta zewnętrznego – osoby spoza ministerstwa ale znającej problematykę bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce, z założeniem iż może to być przedstawiciel organizacji aplikującej wychodzący w chwili rozpatrywania oferty jego organizacji. Ponieważ w rozmowie z przedstawicielami DPiIS usłyszeliśmy iż oferty konkursowe wypisywane są nieprawidłowo poprosiliśmy o szkolenie ministerstwa dla ngo tak aby prawidłowo wypełnić formularze i zapoznać się z wymogami ministerialnymi. Pani Minister wyraziła chęć spotkania z przedstawicielami Warszawskiej Rady Opiekuńczej i kontynuowanie rozmów na temat kształtu przyszłorocznej edycji konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. W spotkaniu ze strony KMPS uczestniczyła Dyrektor Adriana Porowska oraz Julia Wygnańska, Strategia Rzecznictwa)