Spółdzielnia Socjalna "Piękne Miejsce"

W dniu 14 listopada 2013 r w siedzibie Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Piękne Miejsce”. Spółdzielnia została utworzona przez dwie organizacje – Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Azaliowa”. KMPS na zebraniu reprezentowali Marcin Kulpiński i Dariusz Suszwedyk, zaś ze strony Stowarzyszenia „Azaliowa” pojawili się Przemysław Chojnacki i Dorota Konwicka. Zebranie było poświęcone wypełnieniu wymogów formalnych związanych z powołaniem spółdzielni – uchwalono statut, wybrano zarząd oraz przygotowano dokumenty niezbędne do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niecały miesiąc później 9 grudnia 2013 r. Spółdzielnia Socjalna „Piękne Miejsce” została wpisana do KRS. Oznacza to, że może zacząć podejmować działania i realizować zadania statutowe. Głównym celem spółdzielni jest stworzenie miejsc pracy dla podopiecznych obu organizacji założycielskich. Oferta obejmuje prace porządkowe i remontowe oraz konserwację terenów zielonych.