Sobota której nigdy nie zapomnimy.

  „ Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza ni ż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...”  Jan Paweł II w homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach w 1979 roku. Dramat jaki rozegrał się w lesie Katyńskim poruszył nas tak jak wszystkich Polaków. Łączymy się w bólu z rodzinami tragicznie zmarłych. Rozumiemy łzy współpracowników i przyjaciół zmarłych wybitnych Polaków.  Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej sama straciła swojego założyciela w czerwcu 2009. Śmierć Pary Prezydenckiej, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźctwie, szefów najwyższych urzędów państwowych, ministrów, parlamentarzystów, duchownych, wojskowych pokazuje że stanowiska można obsadzić nowymi osobami ale Tych wybitnych Polaków nigdy nie zastąpimy. Wierzymy że to cierpienie przerodzi się w dobro. Ogarnia nas ogromny smutek że tak nie wyobrażalna ofiara musiała być poniesiona abyśmy przypomnieli sobie lub zrozumieli że wszyscy jesteśmy równi wobec Pana Naszego, że każdy zasługuje na szacunek. Pamiętajmy nigdy nie wiemy które wypowiedziane przez nas słowa będą ostatnimi. „ Potrzeba nieus tannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”  List Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy 1. pielgrzymki do Ojczyzny   Pełnomocnik KMPS Adriana Porowska