Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności w KMPS

Po raz VII odbyło się Seminarium w ramach projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Armią Zbawienia z Islandii, dzięki dofinansowaniu z Programu Obywatele dla Demokracji ze środków EOG. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej po raz kolejny zorganizowała spotkanie interesariuszy bezdomności. W dniu 29 października 2015 w Pensjonacie Socjalnym "Św. Łazarz" spotkał się Zastępca Burmistrza Miasta Stołecznego Warszawa Ursus, przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Ursus, Piaseczno, Warszawa Wola, Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawa Ursus, Stowarzyszenia Pomost Ośrodek Wsparcia, NZOZ Victy, Wspólnoty Chleb Życia, Markot Marywilska, Monar, Wspólnota Sant Edigio, Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża, Fundacji Ius Medicinae, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, przedstawiciele mediów, a także przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Tematyka była poświęcona pomocy dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi doświadczających kryzysu bezdomności. Wkrótce ukażą się publikacje oraz prezentacje, które były prezentowane na Semianrium dlatego zapraszamy na stronę projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” www.czynajpierwmieszkanie.pl oraz na stronę Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w spotkaniu.

Program w załączniku.

PROGRAM SEMINARIUM