Spotkania osób, które doświadczają ubóstwa

Serdecznie zapraszamy ludzi osobiście doświadczających trudnych sytuacji życiowych, którzy chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami i obserwacjami oraz współuczestniczyć w wypracowaniu polskiego stanowiska, które zostanie przedstawione w Brukseli przez wyłonioną podczas krajowych przygotowań delegację z Polski.

Spotkania rozpoczęły się w marcu, obecnie trwają prace w grupach roboczych.

Informacja o spotkaniu inauguracyjnym 15 marca Informacja z drugiego spotkania 29 marca Informacja o spotkaniu 26 kwietnia i 10 maja Kontynuacja przygotowań - czerwiec Więcej informacji w dziale "Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa" Wszelkie ewentualne dodatkowe informacje dotyczące spotkań można uzyskać drogą mailową pisząc na adres: suszwedyk@gmail.com lub kontaktując się telefonicznie z koordynatorem 791 514 534. KMPS jest koordynatorem przygotowań z ramienia EAPN Polska.