Rozmowa z warszawa.ngo.pl

Na portalu ngo.pl zamieszczono rozmowę z pracownikami Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej na temat postulatów jakich potrzebuje Warszawa aby skutecznie wspierać osoby w kryzysie bezdomności. Rozmowę przeprowadził Ignacy Dudkiewicz. Nasze postulaty odnoszą się do całościowego spojrzenia na problem bezdomności i pokazują odejście od interwencyjnego sezonowego zainteresowania ludźmi. Od lat przypominamy o tym że pracujemy cały rok. Brak rozwiązań wieloletnich powoduje nabrzmiewanie problemu, a co za tym idzie przepełnione schroniska zimą. Ludziom którzy przebywają w placówkach kilka lat dużo trudniej jest odnaleźć się w samodzielności. W Polsce brakuje nowych rozwiązań mieszkaniowych, sprawdzonych przez specjalistów w innych krajach. Wprowadzenie ich przynosi pozytywne rezultaty nie tylko dla odbiorców ale także dla państwa. Problemem jednak jest resortowość w Polsce ponieważ zwiększone nakłady w jednym sektorze przynoszą zyski w innych i odwrotnie. Życie każdego człowieka składa się z wielu elementów, rozpatrywanie wspierania ludzi jedno sektorowo jest sztuczne i nieefektywne. Podkreślamy fakt iż samo znalezienie pracy nie rozwiązuje problemu bezdomności. Kilku miesięczny zarobek w wysokości najniższej krajowej pensji pozwala na chwilowe  wynajęcie mieszkania a nie stałe rozwiązanie. Dzięki licznym kontaktom z innymi instytucjami wspierającymi osoby w kryzysie bezdomności oraz dzięki rozmowom z osobami doświadczającymi bezdomności posiadamy wiedzę na temat potrzeb i możliwych rozwiązań problemu. Postulujemy o dokształcanie się i stałe, ciągłe zdobywanie wiedzy nie tylko przez osoby bezpośrednio pomagające osobom bezdomnym ale także umożliwienie ludziom którzy kreują politykę społeczną na spotkanie się z innymi ludźmi pracującymi w podobnym temacie. To ważne aby mówić jednym głosem a możliwe będzie to jedynie wtedy jeśli będziemy mieli dostęp do tych samych narzędzi. Problemy w definiowaniu celu i postrzeganiu problemu naszym zdaniem wynikają z różnej wiedzy i doświadczeń. Trzy postulaty: 1. Wsparcie dla organizacji zajmujących się bezdomnością w uczestnictwie w międzynarodowych sieciach wymiany doświadczeń i poszerzaniu swoich kompetencji. 2. Rezygnacja z postulatu kierowania decyzją administracyjną osób bezdomnych do schronisk. 3. Wprowadzenie programów opartych o ideę „Najpierw Mieszkanie” w ramach polityki wobec bezdomności. Rozmowa z Adrianą Porowska i Julią Wygnańską  http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/966555.html