Reaguj! Możesz uratować komuś życie.

Na zewnątrz zrobiło się bardzo zimno. Kiedy temperatura spada poniżej 0 organizm człowieka w bardzo szybkim tempie się wychładza w konsekwencją czego może być nawet śmierć. 

W Warszawie osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy niskoprogowej, tj. noclegowni i ogrzewalni. Wszystkie informacje, tj. adresy placówek i informacje jak się do nich dostać znajdziecie w załączonych ulotkach. 

Jeżeli ktoś chciałby starać się o umieszczenie w schronisku zamieszczamy poniżej także procedurę. 

ULOTKA -  PDF