Raport polskiej delegacji z 11 Europejskich Spotkań 2012

Pobierz: Raport Polskiej delegacji z 11 Europejskich Spotkań w 2012

Streszczenie

Europejskie spotkania osób doświadczających ubóstwa są doroczną konferencją umożliwiającą przedstawienie sytuacji osób dotkniętych ubóstwem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz opracowanie zaleceń skierowanych do instytucji unijnych, których wprowadzenie ma na celu zmniejszenie obszarów ubóstwa.

Spotkania skupiają osoby, które bezpośrednio doświadczyły trudnych sytuacji życiowych po to, aby dawane przez nie świadectwo wpływało na kształt rozwiązań proponowanych przez decydentów. Partycypacja osób bezpośrednio dotkniętych problemem w procesie planowania polityki społecznej, której celem jest rozwiązanie tego problemu,
stwarza unikalną szansę na tworzenie efektywniejszych rozwiązań. Przekonało się o tym wiele instytucji europejskich zarówno publicznych jak i pozarządowych. Konferencja jest tego wyrazem. Co roku organizuje ją kraj sprawujący prezydencję w UEwe współpracy z Europejską Siecią Przeciwdziałania Ubóstwu (European Anti Poverty Network). W 2012 roku Spotkania odbywały się w dniach 10-11 maja w Brukseli i były organizowane przez Prezydencję Duńską. Tematem wiodącym była bezdomność i marginalizacja mieszkaniowa: wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację osób doświadczających ubóstwa, dobre i złe praktyki stosowane w poszczególnych krajach w zakresie pomocy osobom ubogim i zagrożonym ubóstwem oraz propozycje działań pozwalających na efektywną pomoc skierowaną do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Niniejszy raport opisuje proces przygotowań polskiej delegacji do udziału w 11. Spotkaniach oraz podsumowanie przebiegu i rezultatów spotkania. Bardzo ważnym elementem raportu jest Komunikat Końcowy Delegacji Polskiej, w którym ludzie doświadczający ubóstwa w Polsce dzielą się swoimi postulatami z decydentami.