IV Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Radomiu - 29 maja 2014

Pod koniec maja odbyło się Radomskie Seminarium Interesariuszy Bezdomności pt. „Schronienie a mieszkanie: jak pomagać ludziom doświadczającym bezdomności”. WMiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134 spotkało się czterdziestu interesariuszy z Radomia i okolic, Płocka, Nowego Dworu i Warszawy dzieląc się wiedzą i pomysłami. Było to czwarte seminarium interesariuszy zorganizowane na Mazowszu w ramach budowania nieformalnej Sieci Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności.

Ideą seminariów jest dzielenie się wiedzą o ciekawych i sprawdzonych pomysłach wspierania ludzi doświadczających tej trudnej sytuacji życiowej, w grupie osób, które w swoich rękach posiadają część klucza do rozwiązania problemu – interesariuszy. Należą do nich mieszkańcy, ludzie bezdomni, przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, administratorzy i zarządcy lokali, strażnicy miejscy, komornicy. Pomysły są prezentowane przez doświadczonych prelegentów zarówno praktyków jak i ekspertów opowiadających o swojej codziennej pracy, osiągnięciach oraz wyzwaniach i barierach. Wiedza jest punktem wyjścia i inspiracją do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami skrojonymi na miarę lokalnej społeczności. W Radomiu skupiliśmy się na pomocy zapewniającej czasowe schronienie ludziom w sytuacji bezdomności ulicznej oraz programach mieszkaniowych prowadzonych w innych polskich miastach.

Seminarium zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu oraz Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej, która od 2012 roku jest zaangażowana w budowanie sieci współpracy Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności na rzecz efektywnego zapobiegania bezdomności w regionie.

Wydarzenie było elementem projektu „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” finansowanego z funduszy EOG w programie „Obywatele dla Demokracji” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae, Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej i Armię Zbawienia w Islandii. Celem projektu jest zgromadzenie argumentów na rzecz wprowadzenia w Polsce efektywnych kosztowo i skutecznych programów przełamywania bezdomności.

ZAPROSZENIE (pobierz) PROGRAM (pobierz) 10.00 - 10.15 Powitanie gości Halina Janiszek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Adriana Porowska, Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej 10.15 – 12.15 Sesja 1. SCHRONIENIE Schronienie dla osób w sytuacji bezdomności – samorząd lokalny Elżbieta Kocon, Kierownik Domu dla Bezdomnych MOPS Schronienie dla osób w sytuacji bezdomności – organizacja pozarządowa Karolina Strzemecka-Siara, p.o. Kierownika Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla kobiet i mężczyzn Caritas Diecezji Radomskiej Streetworking jako nowe wyzwanie w środowisku osób bezdomnych Kamila Gawor i Agnieszka Wolszczak, streetworkerki Caritas Diecezji Radomskiej Pomoc dla ludzi w sytuacji bezdomności z perspektywy odbiorcy usług Adam Socha, Mieszkaniec Domu dla Bezdomnych MOPS w Radomiu Dyskusja interesariuszy 12.15 – 12.40 Poczęstunek 12.40 – 14.40 Sesja 2. MIESZKANIE Pomoc mieszkaniowa dla ludzi w sytuacji bezdomności z perspektywy odbiorcy usług Elżbieta Żeromińska, Mieszkanka Domu dla Bezdomnych Caritas Diecezji Radomskiej Mieszkania Wspierane w Kielcach Sylwia de Roover, Terapeutka, Schronisko dla Kobiet i Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Kieleckiej oraz Koordynatorka Mieszkań Wspieranych dla Rodzin Caritas Kieleckiej Program Rozproszonych Mieszkań Treningowych KMPS Anna Suska i Agnieszka Cieplak, Pracowniczki socjalne, Program Rozproszonych Mieszkań Treningowych KMPS Programy „Najpierw Mieszkanie” – oszczędne rozwiązanie na czas kryzysu? Julia Wygnańska, Koordynatorka Projektu „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”, współpracowniczka Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA Dyskusja interesariuszy