Rada Społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich

Pełnomocnik Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adriana Porowska jest najmłodszym członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pani profesor Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich, w grudniu 2010 powołała do życia Radę Społeczną. Wybrane przez nią osoby mają za zadanie przybliżyć jej wiedzę na temat osób potrzebujących pomocy. Radę społeczną RPO reprezentują ludzie na różnych polach pomagający potrzebującym. W skład Rady weszło kilkanaście osoby zajmujące się opieką nad bezdomnymi, pomagające niepełnosprawnym, skazanym odsiadującymi wyroki więzienia, ludzie walczący o prawa kombatantów i osób starszych, zajmujące się działaniem o przestrzeganie praw obywatelskich. Członkami Rady są m.in.: była wicemarszałek Sejmu Olga Krzyżanowska, założyciel WOŚP Jerzy Owsiak, prezes PAH Janina Ochojska, senior amerykańskiej Polonii Władysław Zachariasiewicz; Anna Jakubowska z batalionu "Zośka", twórca największego Banku Szpiku Kostnego Urszula Jaworska. Jest też współzałożycielka Fundacji Helsińskiej Halina Bortnowska, przewodniczący Komitetu budowy Muzeum Żydów Polskich Marian Turski oraz dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, działacz opozycji w PRL i wydawca Andrzej Rosner, szefowa Fundacji "Dzieci niczyje" Monika Sajkowska, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Jan Jabłkowski oraz sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, współzałożycielka Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Teresa Romer.Rada Społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich będzie się spotykać raz na kwartał. Kolejne spotkanie Rady odbędzie się 11 marca 2011 w Birze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wierze, że  Rada Społeczna zdynamizuje wyjaśnienie wielu spraw i pomoże konkretnym osobom. Chciałabym, aby cała Polska cały świat dowiedział się, że osoby bezdomne to nie odrębna pod kategoria ludzi a jedynie bliźni w kryzysie. W kryzysie, który ma swój początek i koniec. A.Porowska   Członkowie Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Bortnowska Halina , Jabłkowski Jan, Jakubowska Anna , Jaworska Urszula , Krzyżanowska Olga , Mrugalska Krystyna , Ochojska-Okońska Janina , Olejnik Lidia , Opala Grzegorz , Owsiak Jerzy, Porowska Adrianna, Romer Teresa, Rosner Andrzej, Sajkowska Monika, Subocz Ks. Marian, Taylor Jacek, Turski Marian, Zachariasiewicz Władysław Linki: http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/jest-rada-spoleczna-przy-rpo,1578450 http://www.rp.pl/artykul/587824.html