PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU DLA OSÓB BEZDOMNYCH

W chwili obecnej m.st. Warszawy prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu powstania punktu gdzie osoby bezdomne będą mogły korzystać z pomocy doraźnej. Punkt powstać ma w nieczynnym przejściu podziemnym naprzeciwko Domu Studenckiego Riviera przy ul. Waryńskiego, miejsce to jest w chwili obecnej w żaden sposób niewykorzystane.  Pracownicy BPiPS odwiedzają już różne organizacje i przedsiębiorców działających w okolicy konsultując z nimi pomysł. Zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 września w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Polnej 7A w Warszawie w godzinach 17.30 - 19.30.  Zarząd Dróg Miejskich, oraz Centrum Komunikacji Społecznej potwierdziło swoją obecność i wsparcie. Spotkanie będzie moderować  Pani Anna Cybulko. W jego trakcie zostanie przedstawiony plan zagospodarowania miejsca tak aby było jak najlepiej  przystępne i najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Punkt służyć ma doraźnej pomocy: kąpiel, odzież, pomoc medyczna, informacje i porady. Składać się będzie z części sanitarnej (łaźnia, toalety, pralnia, magazyn odzieżowy), oraz pomocowo - konsultacyjnej , w tym medycznej. Dodatkowo w planach jest stworzenie w punkcie bazy streetworkerów.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/dzialania-spoleczne-w-nieczynnym-przejsciu-podziemnym-przy-ul-warynskiego

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej całym sercem popiera projekt i prosi o wsparcie inicjatywy!

Liczymy na wasz głos!