"Najpierw mieszkanie - materiały źródłowe" - publikacja elektroniczna

Jak program "Najpierw mieszkanie" opisuje jego twórca dr Sam Tsemberis z Pathways to Housing? Jak postrzegają go europejscy badacze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego? Jakie powstały wersje programu na świecie?

Publikacja elektroniczna "Najpierw mieszkanie - materiały źródłowe"

Publikacja powstała w ramach projektu "Najpierw mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody" realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z Misją oraz Armią Zbawienia w Islandii, dzięki dofinansowaniu z Programu Obywatele dla Demokracji ze środków EOG.