Przyjęcia do schronisk w 2021 roku

Jak wyglądają przyjęcia do schroniska w czasie drugiej fali epidemii COVID-19? 

 

Epidemia COVID namieszała w możliwościach pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Z powodów rygorów sanitarnych nie można już “od ręki” przyjąć się do schroniska. Jest to spowodowane potrzebą ochrony zdrowia osób przebywających w takich placówkach. Nie oznacza to jednak, że osoby bezdomne zupełnie zostały pozbawione możliwości przyjęcia do schroniska. 


Aby zostać przyjętym do schroniska osoba w kryzysie bezdomności powinna odbyć 10-dniową kwarantannę. W Warszawie możliwości jest kilka: 

 

Osoby samodzielne i zdrowe mogą kierować się na:

1. Marywilską 44a (mężczyźni);

2. Wóycickiego 15 (mężczyźni i kobiety).

 

Osoby wymagające wsparcia, niesamodzielne mogą odbyć kwarantannę w:

1. Kamiliańskiej Misji Pomocy Sołecznej przy ul. Traktorzystów 26 (mężczyćni i kobiety);

2. W placówce przy Bohaterów 50 (mężczyźni i kobiety).

 

Nabór do placówek odbywa się co 10 dni. Następnie następuje całkowite zamknięcie placówki na kolejne 10 dni, w trakcie których osoby chcące odbyć taką kwarantannę zostaną przebadani przez lekarza oraz zostanie zebrany od nich wywiad epidemiologiczny. O terminach naboru można dowiedzieć się dzwoniąc na numer 224783022. 


 

WARUNKI POBYTU NA KWARANTANNIE 


Osoba w kryzysie bezdomności, która ubiega się o przyjęcie na kwarantannę musi wyrazić samodzielnie świadomą zgodę na 10- dniową izolację. Podczas pobytu zostaje złożony wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie miejsca w schronisku. 


Warunkiem pobytu na kwarantannie jest pełne przestrzeganie regulaminu placówki. W trakcie pobytu na kwarantannie uczestnicy nie mogą opuszczać placówki ani w żaden sposób nie łamać zasad izolacji, tak by zminimalizować ryzyko transmisji wirusa.  


W razie konieczności zaopatrzenia danej osoby w leki lub inne niezbędne produkty dokonywane jest porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który zapewnia takie usługi. 


W czasie odbywania kwarantanny placówa orgranizująca taką możliwość ma obowiązek zapewnić podopiecznym ciepły posiłek oraz napoje. W przypadku osób niesamodzielnych placówka umożliwia wsparcie opiekuna, który asystuje przy podawaniu posiłków. Każda osoba przebywająca na kwarantannie ma możliwość korzystania z łazienki oraz urządzeń sanitarnych. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia opiekuna lub asystenta przy wykonywaniu czynności higienicznych w przypadku osób niesamodzielnych.  ZAKOŃCZENIE KWARANTANNY 


Po zakończeniu 10-dniowego pobytu w placówce osoba starająca się o przyznanie miejsca w schronisku otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kwarantanny i tylko tego samego dnia może zostać przyjęta do schroniska. Ostatniego dnia pobytu odbywa się badanie lekarskie, które potwierdza stan zdrowia umożliwiający pobyt w placówce. 

Dojazd do miejsca docelowego z kwarantanny odbywa się przy asyście streetworkera lub pracownika schroniska, dzięki uprzejmości Straży Miejskiej lub w przypadku większych grup za pośrednictwem autobusu MPP. Nie ma możliwości natomiast przyjęcia do schroniska jeśli dana osoba zgłosi się do niego następnego lub kolejnego dnia po zakończeniu kwarantanny. PRZYJĘCIE PO SZPITALU


Istnieje także możliwość również przyjęcia się do schroniska dla osób, które przez ostatnie 10 dni przebywały w szpitalu, oddziale detoksykacyjnym, na terapii zamkniętej i posiadają zaświadczenie potwierdzające ten pobyt oraz wynik testu na COVID-19. W innych sytuacjach należy kierować takie osoby do miejsc odbywania kwarantanny lub izolatorium wyznaczonego przez Wojewodę.