Prezentacja dla radomskich interesariuszy - wiedza i współpraca

Na zaproszenie radomskich interesariuszy bezdomności z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Misja przygotowała specjalnie dla nich prezentację o agencjach najmu społecznego na podstawie materiałów sieci współpracy HABITACT skupiającej przedstawicieli samorządów lokalnych małych i dużych miast zajmujących się bezdomnością w Europie. Spotkanie odbyło się w MOPS w Radomiu 14 listopada 2013 roku, wzięło w nim udział około 20 osób.

Agencje najmu społecznego to niekomercyjni pośrednicy ułatwiający wykorzystywanie mieszkaniowych zasobów prywatnych właścicieli na potrzeby tzw. "trudnych klientów" czyli ludzi, którzy bez ich pośrednictwa zazwyczaj nie znajdują lokum i bytują na ulicach i w schroniskach. ANS łączą funkcje zarządcy mieszkań, pracy socjalnej oraz łącznika ze światem pomocy społecznej i mainstreamu. Model został wypracowany w Belgii, gdzie stał się stałym elementem systemu wsparcia wobec bezdomności nadając mu charakter "housing led" (rozwiązywanie bezdomności poprzez politykę mieszkaniową a nie np. tylko prozatrudnieniową). Został podchwycony przez FEANTSA jako przykład innowacji społecznej, którą warto upowszechnić w UE. Mamy nadzieję, że dzięki wizycie jego upowszechnienie stało się choć trochę interesujące w Radomiu.

KMPS organizuje prezentacje o wybranych programach, trendach i strategiach kierowanych do ludzi w sytuacji bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce i Europie na zaproszenie lokalnych interesariuszy bezdomności z Mazowsza i jego najbliższych okolic. Obecnie proponujemy następujące tematy:

1. Idea i programy "Najpierw mieszkanie"
2. Agencje najmu społecznego, program mieszkań treningowych KMPS
3. Główne tezy ekspertyzy zewnętrznej "Modelu GSWB 2012"
4. Metodologia badań i miary bezdomności (stan, przepływ, występowanie).
5. Koncepcyjne i operacyjne definiowanie bezdomności FEANTSA: Typologia ETHOS - sytuacje mieszkaniowe oznaczające bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe

Formą zapłaty za wizytę jest zaproszenie przedstawiciela KMPS do lokalnych placówek, przedstawienie interesariuszy, rozmowa. Polecamy się! (ursus@misja.com.pl)

Gorąco zachęcamy polskie samorządy lokalne do włączania się w działania sieci HABITACT: www.habitact.eu