Pożegnanie naszego RPO

Kiedy 6 lat temu dr hab. Adam Bodnar objął stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich nie spodziewaliśmy się, że zapoczątkuje to tak wspaniałą współpracę oraz, że Rzecznik stanie się przyjacielem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. W każdej chwili mogliśmy (i nadal możemy) liczyć na solidne wsparcie w każdej sprawie, był obecny na wielu uroczystościach i spotkaniach organizowanych w Misji. Zawsze stawał na straży obrony praw osób w kryzysie bezdomności. Nasi panowie mogli również liczyć na wsparcie wspaniałego biura Rzecznika, zastępcę rzecznika dr Hannę Machińską, Andrzeja Stefańskiego, Kamili Dołowskiej, Zbigniewa Śpiewaka i wiele innych zaangażowanych osób, które cierpliwie odbierały od nas telefony i maile.
 
Dzisiaj na spotkaniu w Misji pożegnaliśmy wspólnie rzecznika Adama Bodnara i cały zespół wspierający naszych podopiecznych. Atmosfera była bardzo rodzinna, rozmawialiśmy o tym co nas boli, co się udało przez tyle lat osiągnąć i załatwić. Dostaliśmy mnóstwo wsparcia i motywacji do dalszego działania. Udało nam się połączyć również z Robertem Hojdą oraz sędzią Pawłem Juszczyszynem, którzy będąc w trasie Tour de Konstytucja udzielili nam parę cennych rad dotyczących walki o swoje sprawy oraz abyśmy pielęgnowali w sobie poczucie wiary w zmiany.
 
Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie, troskę i godne reprezentowanie spraw mieszkańców Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.