Poszukujemy wykonawcy ewaluacji zewnętrznej Programu rozproszonych mieszkań treningowych KMPS

Program rozproszonych mieszkań treningowych KMPS (PRMT) to pierwszy w Polsce realizowany na tę skalę program, w ramach którego organizacja pozarządowa jako pośrednik wynajmuje mieszkania na wolnym rynku od prywatnych właścicieli a następnie podnajmuje je osobom, które samodzielnie do tego zakwalifikuje, otaczając je wsparciem. Kwalifikowane są osoby mieszkające w placówkach udzielających wsparcia z tytułu bezdomności, które spełniwszy wymagane przez prawo warunki, oczekują na lokal komunalny z zasobów gminnych. Ich przebywanie w placówce zbiorowego zakwaterowania, jaką jest klasyczne schronisko dla bezdomnych, nie jest uzasadnione przebiegiem indywidualnego procesu wychodzenia z bezdomności, tylko przedłużającym się oczekiwaniem na realizację prawa do lokalu. Stawiając pierwsze kroki w mieszkaniach poza placówką nie mogą być pozostawieni sami sobie, dlatego w ramach programu funkcjonuje środowiskowy zespół wspierający (jego skład jest modyfikowany w zależności od dostępności środków). Program stanowi alternatywę dla przedłużającego się przebywania w schroniskach osób oczekujących na realizację prawa do lokalu komunalnego, samodzielnego wynajmu pokoi i kwater, czy wspólnego wynajmowania mieszkań ze znajomymi na własną rękę, mieszkania w tanich hotelach. Jest realizowany od grudnia 2012 roku. Dotychczas skorzystało z niego blisko 50 osób. Szczegóły zamówienia: Ewaluacja zewnętrzna Programu rozproszonych mieszkań treningowych KMPS - zapytanie ofertowe Zainteresowanych wykonawców prosimy o przesłanie listu intencyjnego zawierającego uzasadnienie kompetencji do realizacji tej właśnie ewaluacji (min. doświadczenie w wykonywaniu analizy kosztów i określaniu wskaźników efektywności oraz badaniach nad bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym lub innych zjawisk społecznych) potwierdzone dokumentami wedle wyboru wykonawcy. List musi również zawierać wstępną wycenę realizacji badania. List intencyjny prosimy przesłać na adres mailowy: rzecznictwo@misja.com.pl do 8 czerwca 2014. Wybór wykonawcy zostanie dokonany do 13 czerwca 2014 roku. Dodatkowych informacji udziela Julia Wygnańska 22 478 30 22.