Posiedzenie Komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Na pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanej komisji Kultury Sportu i Spraw Społecznych otrzymała zaproszenie dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Dyrektor dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej , Straż Miejska oraz naczelnik wydziału lokalowego. Tematem wiodącym na spotkaniu było zapobieganie bezdomności oraz wpieranie osób w kryzysie bezdomności w Dzielnicy Ursus. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej miała okazję zaprezentować nowo wybranym radnym dzielnicy projekty realizowane przez Misję.