Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Dnia 22.10.2015r. w Biurze RPO odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara. Dyskutowano na temat najważniejszych problemów praktycznych i prawnych, z którymi stykają się na co dzień członkowie Komisji pomagający osobom bezdomnym. Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność stworzenia systemu identyfikacji przyczyn bezdomności oraz powołania koordynatora polityki rządowej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Poruszona została kwestia nadzoru nad standardami pomocy socjalnej dla osób dotkniętych bezdomnością oraz wsparcia programów umożliwiających wychodzenie z bezdomności. Rozmawiano również o konieczności przeciwdziałania krzywdzącym stereotypom i stygmatyzacji bezdomnych.

Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie grudnia.

Dyrektor KMPS Adriana Porowska, która jest współprzewodniczącą Komisji brała czynny udział w spotkaniu. Zapewniła, że na bieżąco będzie przekazywała wszystkie rozważane kwestie Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności w Warszawie. Liczy także na zgłaszanie wszelkiego rodzaju sugestii i pomysłów na spotkaniach Rady Opiekuńczej, które będzie mogła z kolei przekazywać na spotkaniach Komisji przy RPO.