Polityka społeczna

Misja zgodnie ze swoim statutem stara się wpływać na kształt polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego konsekwentnie budując Program Rzecznictwa. Punktem wyjścia są dla nas wartości, którymi kierujemy się we wszystkich działaniach: poszanowanie godności człowieka, profesjonalizm oraz partycypacja. W 2012 roku przyjęliśmy Strategię Rzecznictwa inspirowaną wzorami międzynarodowymi, w szczególności brytyjskimi i amerykańskimi. Rzecznictwo KMPS oparte jest o trzy filary: wiedzy, współpracy i przejrzystości. Bliski jest nam postulat polityki opartej o dowody oraz koncept swobodnego dostępu do informacji publicznej jako podstawy dialogu obywatelskiego. Dowody zdobywamy prowadząc badania, udostępniamy publikując wyniki oraz zabiegamy o wprowadzenie w życie właściwych rozwiązań uczestnicząc w spotkaniach i zabierając głos w sprawach, które uznajemy za ważne.

Filary Rzecznictwa KMPS:

Wiedza (badania, raporty, ekspertyzy): Podstawą dla tworzenia polityki społecznej musi być wiedza, rzetelna znajomość zjawiska społecznego, w kształtowaniu realiów którego KMPS chce uczestniczyć. Zabiegając o zmianę, musimy mieć do tego podstawę w wiedzy. Misja prowadzi badania nad różnymi wymiarami bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w sferach związanych z kierunkami działania i celami organizacji. Stosujemy zasadę „nie marnowania” informacji, które i tak zdobywamy udzielając wsparcia - prowadzimy bazę danych biwm. Staramy się prowadzić badania oparte o konkretne dane w przeciwieństwie do badań li tylko podsumowujących opinie różnego rodzaju ekspertów. W dziale “Wiedza” znajdują się analizy i raporty z badań prowadzonych przez KMPS i tych, które wydają się nam ważne i ciekawe.

Współpraca (sieci, platformy, fora): Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe to zjawisko, którego okiełznanie wymaga zaangażowania wielu instytucji działających w ramach różnych sektorów i różnych sfer problemowych. Ich współpraca jest warunkiem koniecznym dla jakiejkolwiek zmiany w polityce społecznej. Dlatego KMPS stara się budować współpracę z interesariuszami problemu. Współpraca materializuje się zarówno poprzez uczestnictwo w federacjach i platformach jak i mniej sformalizowanych sieciach bazujących na więziach między ludźmi, dla których ważne są podobne wartości i misja. Nie wchodzimy jednak we współpracę tylko po to aby wzmocnić się instytucjonalnie. W dziale “Współpraca” znajdują się linki do wszystkich platform, sieci i forów współpracy, w których uczestniczymy.

Przejrzystość (stanowiska, notatki ze spotkań): Działania i postulaty Misji względem kształtu polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego są jawne. Stanowiska przedstawiane decydentom są dostępne każdemu obywatelowi za pośrednictwem strony internetowej. Zabiegi Misji o wprowadzenie zmiany są realizowane przede wszystkim na forum platform współpracy i porozumień instytucji, podczas konferencji i oficjalnych spotkań. Przejrzystość jest priorytetem, którego nie wyprzedza konieczność zachowania „dobrych stosunków” z kluczowymi decydentami. W dziale “Przejrzystość” znajdziecie stanowiska KMPS oraz relacje z wydarzeń i spotkań w których uczestniczyliśmy zabiegając o zmiany i nie tylko.

Pobierz: Strategia Rzecznictwa KMPS: wiedza, współpraca, przejrzystość