Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przy Prezydencie m.st. Warszawy przekazało dziś na ręce Pani Adriany Porowskiej podziękowania dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Pensjonatu Socjalnego "Św. Łazarza" za udział w konsultacjach społecznych dot. otwarcia Punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych.

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest szczególnie  wdzięczna za pamięć i przekazanie podziękowań  podopiecznym którzy brali udział w tym spotkaniu. Jesteśmy przekonani, że ich głos w tej sprawie jest szczególnie ważny, ponieważ sami doświadczyli braku możliwości skorzystania z kąpieli w godnych warunkach, czy braku możliwości uzyskania wsparcia socjalnego. Na pewno nie było im łatwo wypowiadać się publicznie o swoich trudnych często bolesnych przeżyciach. Mamy nadzieję, że poruszyli serca lokalnych społeczności w poparciu tego projektu.

Raport z konsultacji można przeczytać tutaj:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_przejscie_podziemne_przy_ul._warynskiego.pdf