Podpisano wspólne stanowisko strategiczne wobec włączenia problematyki bezdomności.

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej wraz z Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszeniem MONAR, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy BARKA podpisała wspólne stanowisko strategiczne wobec włączenia problematyki bezdomności, wykluczenia mieszkaniowego i mieszkalnictwa socjalnego do dokumentów strategicznych i operacyjnych dla perspektywy finansowej 2014-2020. List-przewodni-do-E-Bieńkowskiej-MRR-stanowisko (PDF) Wspólne stanowisko strategiczne wobec włączenia problematyki (PDF)