Pensjonat

Kto może zgłosić się do zamieszkania w Pensjonacie?

Pensjonat Socjalny Św. Łazarz jest schroniskiem dla 80 bezdomnych mężczyzn. Jesteśmy schroniskiem aktywizującym zawodowo, przyjmujemy osoby które chcą i są w stanie wrócić na rynek pracy. W sprawie przyjęcia można zgłaszać się do pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00. Zazwyczaj większe szanse na przyjęcie do placówki są rano. Wynika to z faktu, że w sytuacji kiedy podopieczny nie wraca na noc pracownik socjalny dowiaduje się rano, że zwolniło się miejsce i może przyjąć kolejną osobę. Warunkiem przyjęcia osoby w kryzysie bezdomności jest trzeźwość i akceptacja regulaminu. Jeśli jest wolne miejsce, po osobistej rozmowie z pracownikiem socjalnym, przyjmujemy osoby do placówki.

Czy można sobie zarezerwować miejsce w Pensjonacie?

Nie, nie prowadzimy listy osób oczekujących na przyjęcie. W naszym Ośrodku miejsca pojawiają się z dnia na dzień, nie zawsze jesteśmy przewidzieć kiedy to nastąpi. Każdego dnia zgłaszają się do nas osoby zainteresowane zamieszkaniem w schronisku. Nie rezerwujemy miejsc ponieważ np. 5 min. po odłożeniu słuchawki zjawi się u nas ktoś osobiście kogo musimy przyjąć w pierwszej kolejności.  Takie mamy zasady i tego się trzymamy. Nie robimy wyjątków ponieważ dla nas każda osoba i jej sytuacja jest wyjątkowa.

Jak możecie pomóc osobie bezdomnej kiedy nie macie dla niej wolnego miejsca?

W Pensjonacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 dyżury pełnią pracownicy socjalni, którzy przekażą informację gdzie można udać się po pomoc. Posiadają często informacje o wolnych miejscach w innych placówkach. Jednorazowo skorzystać można z łaźni i magazynu odzieżowego. Zawsze można zjeść posiłek i napić się ciepłej herbaty.

Jak długo można zamieszkiwać w Pensjonacie?

W naszej placówce nie mamy żadnych zapisów określających maksymalną długość pobytu. Każda sytuacja jest inna więc każdy pobyt traktowany jest indywidualnie.

Czy prowadzicie jadłodajnię ?

Nie prowadzimy jadłodajni jednak kiedy ktoś stara się o przyjęcie do Pensjonatu może skorzystać z posiłku i napić się ciepłej herbaty. Jadłodajnie mieszczą się w Warszawie w następujących lokalizacjach:
  • ul. Wiślana 7
  • ul. O. Boznańskiej 21
  • ul. Lubelska 30/32
  • ul. Sapieżyńska 3
  • ul. Żytnia 1a
  • ul. Kawęczyńska 4a
  • ul. Magazynowa 14

Czy prowadzicie łaźnię / magazyn odzieżowy ?

Jednorazowo osoby zainteresowane przyjęciem do Pensjonatu mogą skorzystać z łaźni i otrzymać czystą odzież. Magazyn odzieżowy i łaźnia prowadzone są wyłącznie dla mieszkańców Pensjonatu. Na terenie m. st. Warszawy funkcjonują bezpłatne łaźnie i magazyny odzieżowe w których osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc. M.in. łaźnia przy ul. Żytniej 1a w Warszawie czy łaźnia mobilna stacjonująca w chwili obecnej przy ul. Żwirki i Wigury 34 w Warszawie (co 4 miesiące zmieniająca lokalizację).

Czym zajmuje się u Was doradca zawodowy?

Doradca zajmuje się pomocą w wyszukiwaniu ofert pracy, odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców. Służy pomocą w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (Curriculum Vitae, List Motywacyjny) oraz prowadzi symulacje rozmów kwalifikacyjnych. W razie potrzeby kontaktuje się z Urzędem Pracy lub agencjami zatrudnienia posiadającymi interesujące oferty. Mieszkańcy Pensjonatu najczęściej w rozmowach z doradcą poruszają temat obawy przed powrotem na rynek pracy po długiej przerwie. Doświadczali również niejednokrotnie dyskryminacji podczas rozmów kwalifikacyjnych ze względu na treść orzeczenia o niepełnosprawności (głównie w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi). Często też martwią się, że nie będą mogli stworzyć CV, ponieważ nie mają dostępu do świadectw pracy czy ukończenia szkół.

Kto może się zgłosić na mieszkania treningowe?

  • osoby powyżej 18 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni) mające stałe i udokumentowane dochody,  kwalifikujące się lub zakwalifikowane do przydziału lokalu z zasobów m. st. Warszawy – lokal komunalny.
  • osoby powyżej 18 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni) mające stały dochód,  kwalifikujące się lub zakwalifikowane do przydziału lokalu z zasobów miast/gmin ościennych, np. Pruszków, Michałowice, Piastów itp.  bądź przez dłuższy okres pracujące w tych gminach.