Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W piśmie tym możemy przeczytać iż przedstawiciele poszczególnych resortów wskazali na problemy i trudności w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego a co za tym idzie rekomendują pozostawienie go w takim kształcie, jak funkcjonuje on obecnie.  Myślę że jest to o tyle istotna informacja iż dotychczas na pytania na temat osób bezdomnych nieubezpieczonych, osób niemogących korzystać z pełni praw ze względu na brak dokumentów potwierdzających tożsamość oraz ludzi przebywających od wielu lat poza gminą ostatniego zameldowania starających się o miejsca w schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych zgłaszając problemy tej grupy osób, słyszeliśmy iż mamy czekać na zmianę przepisów meldunkowych. Kilkuletnie oczekiwanie pokazuje że nic się niezmienni. Należy o tym pamiętać i rozpropagować jak najszerzej tą informację aby przy kolejnych rozmowach nie odsyłano nas do planowanych zmian które nigdy nie nadejdą. Adriana Porowska