Ochotnicy z misji pomagają powodzianom

Na wieść o tragicznym losie rodzin zalanych w okolicach Szczucina Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zorganizowała pomoc powodzianom. Mieszkańcy Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarza”  uczestniczą w rozbiórce domów,  które decyzją Nadzoru Budowlanego nie nadają się do zamieszkania i zagrażają życiu ludzkiemu.   Wśród poszkodowanych w tegorocznej powodzi jest wiele rodzin oraz osób samotnych, które same nie są wstanie zorganizować rozbiórki. Wsparcie jakie nasi mieszkańcy otrzymują,  daje im siłę aby pomagać innym. Osoby, które borykają się z ogromnymi problemami, w tym np. z depresją wynikającą z trudnej sytuacji życiowej, odzyskują wiarę we własne siły. Naszym zadaniem jest takie postępowanie, aby przywrócić osobom zmarginalizowanym wiarę we własne możliwości oraz nauczyć ich rozwiązywać własne problemy. Energia jaką otrzymują w Pensjonacie przekazywana jest dalej. Aktywność ta ma spowodować, aby nasi podopieczni ruszyli do przodu i wzięli odpowiedzialność za własne życie poza murami schroniska. Mamy nadzieję, że po raz kolejny udowodnią, że są wartościowymi ludźmi, a nie mętami społecznymi, leniami, roszczeniowymi klientami wykorzystującymi system i społeczeństwo. Jesteśmy pełni wiary, że pomoc słabszym pomoże im pokonać własne problemy. Opracowała Adriana Porowska[gallery link="file"]