Najpierw Mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody

KMPS jest partnerem projektu tematycznego Fundacji Ius Medicinae poświęconego promowaniu idei "Najpierw Mieszkanie" w Polsce, który właśnie uzyskał dofinansowanie w konkursie Obywatele dla Demokracji zarządzanym przez Fundację Batorego. Bardzo się cieszymy z uzyskania dofinansowania i co za tym idzie możliwości realizacji badań i wydarzeń, które - mamy nadzieję - pozwolą nam przekonać Państwa do pomysłu Sama Tsemberisa: czasem mieszkanie musi przyjść najpierw, skuteczna nauka samodzielnego gospodarowania w nim przyjdzie potem. Przyjdzie. Meritum Projektu Fundacji Ius Medicinae: Projekt to stabilne rzecznictwo oparte o dowody, gromadzone i upowszechniane w celu wpłynięcia na zmianę w nastawieniu do budowania systemu wsparcia dla ludzi skrajnie wykluczonych, żyjących „na ulicach”, nie korzystających z dostępnej pomocy. Dowody istnienia problemu będą zbierane poprzez badania oparte o dane gromadzone w procesie udzielania wsparcia tej grupie ludzi (skala zjawiska, realne koszty występowania, nastawienie interesariuszy) i upowszechniane za pośrednictwem konsultacyjnych seminariów i konferencji, strony i biuletynu internetowego i publikacji. Rezultatem będzie stworzenie gruntu dla wdrażania w Polsce nowoczesnych programów opartych o ideę Najpierw Mieszkanie z sukcesem realizowanych w USA i kilku krajach EU, wymyślonych przez S.Tsemberisa z nowojorskiej Fundacji Pathways to Housing. Projekt będzie realizowany w partnerstwie łączącym doświadczenie prowadzenia kampanii społecznych, wspierania ludzi bezdomnych, rzecznictwa opartego o wiedzę i współpracy międzynarodowej.