Nagroda Przyjaznego Brzegu dla Misji

Miło nam niezmiernie, iż Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej otrzymała Nagrodę Przyjaznego Brzegu – konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Celem nagrody jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zagospodarowujących polskie brzegi, promujących atrakcje wodniackie Polski oraz wyróżnianie najbardziej aktywnych odważnie zwracających się w stronę rzek, jezior i Bałtyku. Misja od lat aktywnie i ponadprzeciętnie wpisuje się w tworzenie morskich przedsięwzięć poprzez budowę pełnomorskiego jachtu Ojciec Bogusław. Inicjatywa Bezdomni na Fali stała się już znana na całym świecie i wzbudza żywe zainteresowanie mediów oraz indywidualnych twórców filmowych. Jacht budowany jest przez ludzi bezdomnych pod czujnym okiem Kapitana Waldemara Rzeźnickiego. To właśnie Oni, własnymi rękami budują wielki szkuner gaflowy, którym mają opłynąć kiedyś cały świat. Więcej o konkursie Nagroda Przyjaznego Brzegu przeczytasz na stronie Polskich Szlaków Wodnych – PTTK.