Rada Społeczna Pensjonatu Św. Łazarz odpowiada Posłowi Mularczykowi

Na ostatnim spotkaniu Rady Społecznej w Pensjonacie Św. Łazarz (8 lutego 2014) rozmawialiśmy o artykule pt. „Pośli upór”, który ukazał się w Polityce nr 6 (2944). Mieszkańcy i pracownicy Misji postanowili wspólnie odpowiedzieć Posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi:

Biuro Poselskie Arkadiusza Mularczyka

ul. Rynek 10 / 5

33-300 Nowy Sącz

Szanowny Panie Pośle, W trosce o byt i przyszłość Polski, my, osoby bezdomne obywatele Rzeczypospolitej, równi w prawach i w powinnościach przypominamy o dbaniu o zachowanie przyrodzonej godności człowieka z poszanowaniem prawa każdego człowieka do wolności i przypominamy o obowiązku solidarności z innymi, o obowiązku współdziałania władz i dialogu społecznym. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest organizacją pozarządową wspierającą ludzi wykluczonych mieszkaniowo. W ramach naszych działań prowadzimy schronisko dla stu bezdomnych mężczyzn, mieszkania treningowe dla trzydziestu osób oraz streetworking- jest to specjalistyczne, profesjonalne wsparcie dla osób zamieszkujących w przestrzeni publicznej. W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza” przez cały rok działała Rada Społeczna. Podczas cotygodniowych spotkań mieszkańców omawiane są zarówno bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania samego pensjonatu takie jak potrzeby remontów i napraw, propozycje zmian w regulaminie, sprawy wyżywienia czy organizacji pracy, jak i przekazywane są inne informacje dotyczące na przykład regionalnej, krajowej lub europejskiej polityki społecznej, która może mieć wpływ na sytuację osób bezdomnych. To na tych spotkaniach przygotowujemy się miedzy innymi na debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego u Rzecznika Praw Obywatelskich. Debaty są próbą kontynuacji myśli i dzieła Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który dostrzegał fundamentalną potrzebę rozmowy o wartościach i sprawach najważniejszych dla Polski. Na ostatnim spotkaniu naszej Rady Społecznej rozmawialiśmy o artykule „Pośli upór” który ukazał się w Polityce nr 6 (2944). Wspólnie pracownicy Misji i mieszkańcy postanowiliśmy wypowiedzieć się na temat Pańskiej aktywności, jak mniemamy wynikającej z troski o człowieka w kryzysie bezdomności. Widząc Pana upór w dążeniu do celu, wierzymy że energia jaka w Panu drzemie może pomóc sprawie tysięcy osób wykluczonych mieszkaniowo. Panie pośle proponujemy wysłać pisma z prośbą o kontrole wszystkich mieszkań w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem tych oferowanych przez wydziały lokalowe (socjalnych i komunalnych). Proponujemy również zaplanowanie kontroli schronisk i noclegowni gwarantujemy że po nich wszyscy zamieszkujący tam ludzie wylądują na ulicy ponieważ kontrole wykażą liczne nieprawidłowości. Zmasowane kontrole domów samotnych matek i domów dziecka a także zakładów karnych, szpitali pokazałyby ile nieprawidłowości jest w miejscach w których przebywają ludzie. Przeludnione mieszkania i standard bliski temu jaki Pan Adam Gromala ma w swoim kontenerze. Przeanalizowanie sytuacji mieszkaniowej wszystkich Polaków mogłoby doprowadzić do rewolucyjnych wniosków. A może nawet skutkowałoby zmianą w polityce mieszkaniowej państwa. Jesteśmy przekonani że takie twarde dowody na zaniedbania w tej sferze otworzyło by oczy wielu Polaków na działania parlamentarzystów. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć jak to jest że żyjemy w biedzie my, nasi bliscy, znajomi i sąsiedzi. Codziennie godzimy się na nie ludzkie warunki pracy i płacy aby tylko przetrwać, a w mediach słyszymy o krainie miodem i mlekiem płynącej i wzroście dochodu narodowego w Polsce. Szkoda że nie dodaje się że jest coraz większe rozwarstwienie społeczne i część Polaków pozostaje w skrajnej nędzy bez perspektyw na zmianę tej sytuacji. Robi się z nas nieudaczników, leni i meneli po to aby usprawiedliwić tak naprawdę nie sprawne działania państwa. To Pan miedzy innymi od wielu lat pracuje w parlamencie więc dla nas jest Pan osobiście odpowiedzialny za fatalny stan rynku pracy, mieszkalnictwa i opieki zdrowotnej. Jedynym usprawiedliwieniem dla wysokich- znacznie przewyższających najniższą krajową- pensji rządowych jest fakt  iż zasiadają tam specjaliści którzy biorą pełną odpowiedzialność za stan kraju. Aby skutecznie wspierać ludzi i nie zabijać w nich ducha walki o ich życie należy z nimi rozmawiać. Czy Pan rozmawiał z Panem Gromalą i zapytał jakiej pomocy oczekuje, czy zaproponował Pan mu pomoc na przykład przy złożeniu wniosku o mieszkanie, czy ten człowiek w okolicy swojego zamieszkania ma szanse na legalną prace. Jakie inne problemy ma Pan Adam które należało by rozwiązać. Ten człowiek potrzebuje wsparcia i życzliwości, solidarności społecznej. Ludzie których wspieramy powinni aktywnie uczestniczyć w procesie wychodzenia z bezdomności na tym polega Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Tylko pełna partycypacja daje szanse na sukces. Ingerowanie w czyjeś życie i decydowanie wbrew woli zainteresowanego może jedynie rodzić frustrację i wewnętrzy sprzeciw nawet przy dobrych intencjach. Szanowny Panie Pośle aby w przyszłości uniknąć złego pomagania takiego które szkodzi a nie przynosi nikomu żadnych korzyści, proponujemy Panu aktywne szkolenie w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej z zakresu wspierania osób w kryzysie bezdomności. Pomimo skromnego wsparcia samorządu i delikatnego wsparcia wojewody i całkowitego braku wsparcia ze strony rządu jesteśmy wstanie przeprowadzić szkolenie z nowoczesnego a zarazem ludzkiego podejścia do kryzysu bezdomności. Jeśli przy natłoku zajęć niema Pan czasu na wizytę w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawskim Ursusie to proponujemy Panu wizytę eksperta. Misja w ramach Programu Rzecznictwa opartego o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości, współpracuje z ekspertami z kraju i zagranicy. Mieliśmy okazję poznać ich pomysły i programy wdrażane w różnych miejscach na świecie. Co roku uczestniczymy w konferencjach skupiających najwięcej specjalistów, praktyków i teoretyków tej dziedziny w Europie, jeździmy na wizyty studyjne. Dzięki współpracy udało nam się zgromadzić trochę wiedzy i doświadczenia, którym chętnie się podzielimy.

Z nadzieją na spotkanie

Pracownicy KMPS i mieszkańcy Pensjonatu „Św. Łazarza”