Misja uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności

Warszawska Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych powstała w 1991 roku. To najstarsza w Polsce miejska platforma organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością. Skupia ludzi pracujących w organizacjach prowadzących różnorodne działania na rzecz ludzi bezdomnych, przebywających w Warszawie i okolicznych gminach.   Więcej informacji na oficjalnej stronie Komisji Dialogu Społecznego.