List Jego Świątobliwości Franciszka przesłany na Dzień Uwielbienia

Dzień Uwielbienia dla osób w kryzysie bezdomności w dniu 19 marca 2016 w Warszawie. Tego dnia w Kościele obchodziliśmy Uroczystość św. Józefa patrona ubogich. Na Mszy świętej został odczytany list od Arcybiskupa Angelo Becciu w którym zawarte są wyrazy wdzięczności za informację o organizacji dnia uwielbienia oraz przesłane pozdrowienia do organizatorów i uczestników. Przypominane zostały również słowa Papieża z przemówienia w Madison Square Garden w Nowym Jorku „ Chcę powiedzieć bardzo jasno: nie ma żadnego motywu, żadnego usprawiedliwienia natury społecznej czy moralnej, by w życiu ludzi zaakceptować brak mieszkania. Są to sytuacje nie sprawiedliwe, ale wiemy, że Bóg cierpi wraz z nami […]. Nigdy nie zostawia nas samych. […]Jest pośród nas, a Jego obecność pobudza nas do miłosierdzia[…]. Chce zachęcić nas do miłości , współczucia, do dawania siebie bliźnim. […]Jezus wciąż puka do naszych drzwi w obliczach naszych braci i sióstr, w obliczach osób potrzebujących.” (Spotkanie z bezdomnymi, 25.09.2015r.). Organizatorami Dnia Uwielbienia byli Ojcowie Kamilianie,  Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej wspólnie z Monastycznymi Wspólnotami Jerozolimskimi, Odnową w Duchu Świętym „ Zmartwychwstanie” z Ursusa z parafii św. Józefa.