Liczba osób bezdomnych w 2015

   

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w 2014r. oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015r.). Wynika z niego iż w Polsce jest 36.161 osób bezdomnych w porównaniu do poprzedniego badania z 2013r. odnotowano wzrost liczby osób bezdomnych o 5.449 osób. Naszym zdaniem badanie jest mocno niedoszacowane. W naszym przekonaniu liczba osób bezdomnych sięga nawet 100 tyś. Bierzemy tu pod uwagę osoby których nie doliczono do sprawozdania czyli te wszystkie które wynajmują mieszkania, mieszkają przez chwilę u znajomych, przebywają w szpitalach, zakładach karnych podając imię i nazwisko a nie to iż są osobami bezdomnymi, ale także rzeszę osób niezidentyfikowanych w przestrzeni publicznej , ludzi śpiących na klatkach schodowych, w piwnicach, altankach śmietnikowych, dworcach, pustostanach, kanałach. W Warszawie od grudnia tego roku będzie prowadzony streetworking obejmujący 15 z 18 dzielnic Warszawy. Prowadzona praca socjalna na ulicy przez cały rok pozwoli na lepszą identyfikację miejsc w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności, jestem przekonana że w kolejnym badaniu znajdzie to swoje odzwierciedlenie. Pracownicy socjalni wspólnie ze strażą miejską będą znali wcześniej mapę takich miejsc i zapewne odnotują wzrost liczby osób. Co nie oznacza że ich przybędzie a jedynie lepszą identyfikację już obecnych. Na podstawie tak przeprowadzonych badań nie możemy pokazywać trendów we wzroście liczby osób bezdomnych.

Dla porównania liczba osób bezdomnych z kolejnych sprawozdań MPiPS. W roku 2010r. odnotowano liczbę 43.083 osób bezdomnych W roku 2013r. odnotowano liczbę 30.712 osób bezdomnych W roku 2015r. odnotowano liczbę 36.161 osób bezdomnych Trudno na podstawie takich badań cokolwiek powiedzieć o tym, czy w Polsce jest więcej czy mniej osób bezdomnych. W badaniu wykazano iż w największych miastach przebywa 13.428 osób bezdomnych, W Warszawie zidentyfikowano najwięcej takich ludzi 2.516, w województwie mazowieckim przebywa 4.626 osób bezdomnych. Ze sprawozdaniem można zapoznać się na stronie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/