Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020

12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Misja brała udział w późnej fazie konsultacji programu (pierwsza połowa 2014 roku) za pośrednictwem Polskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Wszystkie uwagi zgłoszone przez Misję zostały przyjęte. Cieszymy się, że mogliśmy wpłynąć na kształt tego ważnego dokumentu. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji Uwagi zostały sformułowane w ramach Programu Rzecznictwa KMPS: wiedza, współpraca, przejrzystość.