Kontynuacja przygotowań do ESODU 2014 - piąte spotkanie

Przygotowania do wyjazdu na Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa powoli wchodzą w fazę finalną. Z grona uczestników dotychczasowych spotkań wyłonione zostało dziesięć osób z których pięć stanowić będzie polską delegację do Brukseli. Grupa ta została podzielona na zespoły robocze, które zajmują się opracowaniem oficjalnego stanowiska polskiej delegacji i przygotowaniem do dyskusji na tematy będące przedmiotem rozmów podczas ESODU. W ramach poszerzenia formuły przygotowań, jedna z grup roboczych wzięła udział w debacie Jana Nowaka-Jeziorańskiego organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, która odbyła się 12 czerwca i poświęcona była walce z nienawiścią. Przedstawiciele naszej grupy mieli więc pierwszą możliwość aktywnego uczestniczenia w otwartej debacie poza dotychczasowymi wewnętrznymi spotkaniami. Ponadto, 18 czerwca Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej odwiedziła grupa dziennikarzy oraz pracownik biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Albanii. Poza rozmowami dotyczącymi przeciwdziałaniu bezdomności, spotkanie dało okazję koordynatorowi polskiej delegacji do przedstawienia gościom formuły, założeń i celów Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa.