Praca na cele społeczne w świetle zmian legislacyjnych

[gallery ids="2745,2743,2746"] W dniu 28.10.2015r. odbyła się konferencja pt. „Znaczenie samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych w zakresie organizacji prac na cele społeczne w świetle zmian legislacyjnych” objęta Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w której uczestniczyli także pracownicy Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Konferencja miała na celu zapoznanie się ideą pomocy skazanym poprzez zorganizowanie prac na cele społeczne w różnych placówkach m.in. przedszkolach, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych itp. W Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej co roku prace społecznie użyteczne odbywa około 20 osób. Według Nas jest to skuteczna forma odbywania kary, zdobywania nowych umiejętności oraz uspołeczniania osób skazanych, do którego można dążyć tylko w warunkach poza Zakładem Karnym. Dziękujemy za zaproszenie na konferencję oraz możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i uwagami z dotychczasowej pracy z osobami skierowanymi przez kuratorów do prac społecznie użytecznych w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz”.