Konferencja RPO dot. kryzysu psychicznego

 

6 lutego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja dotyczącą kryzysu psychicznego u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych . Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy BRPO, Fundacji Stabilo oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznopołecznego.

W ostatnich latach działacze organizacji pozarządowych i aktywiści doświadczają coraz częściej presji, ale też hejtu czy mowy nienawiści ze względu na swoją działalność. Często nie mają uregulowanej sytuacji zatrudnienia/wolontariatu w danej organizacji i nie chroni ich Kodeks Pracy.  To przekłada się na ogromne obciążenie psychiczne. Wielu działaczy mimo nieustających trudności i problemów organizacyjnych wytrwale dąży do osiągania wyznaczonych celów kierując się wartościami i ideami, co niejednokrotnie skutkuje wypaleniem zawodowym czy aktywistycznym.

W trakcie spotkania wraz z innymi uczestnikami zastanawialiśmy się, jak zmienić tę sytuację i poprawić warunki pracy działaczy, jak reagować, gdy zauważamy u siebie lub innych objawy kryzysu społecznego. Metodą World Cafe staraliśmy się wypracować zalecenia zarówno dla działaczy i aktywistów, jak i dla zarządów organizacji, w których się udzielają. Szukaliśmy pomysłów, jak nagłośnić w mądry sposób ten ważny problem w mediach.

Dziękujemy za zaproszenie na konferencję! To było bardzo ważne spotkanie, dzięki któremu być może zmienimy warunki pracy i aktywności w NGO oraz ruchach nieformalnych. Obiecujemy nadal angażować się w pracę w grupach roboczych.

https://www.youtube.com/watch?v=5NQBPO9kc3Q&feature=youtu.be