Konferencja "Mieszkalnictwo w roku Rodziny"

W dniu 14.11.2013 w Sejmie odbyła się konferencja dotycząca sytuacji mieszkaniowej Polaków pt. „Mieszkalnictwo w roku Rodziny” organizowana przez Kongres Budownictwa oraz Fundację Habitat for Humanity Poland. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu, wybitni naukowcy i praktycy budownictwa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych min. KMPS. W przekonaniu Misji dostępność mieszkań jest kluczowym czynnikiem zwiększenia efektywności polskiej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Problem mieszkaniowy dotyczy w takim samym stopniu mniej zamożnych rodzin z klasy średniej jak i mieszkańców schronisk dla bezdomnych oraz pustostanów, altanek działkowych, bud tekturowych i parkowych ławek. Wszyscy tak samo zasługują na mieszkanie i w równym stopniu powinni być wspierani w jego uzyskaniu. W trakcie spotkania zaprezentowany po raz pierwszy został najnowszy raport CBOS dotyczący spraw mieszkaniowych w Polsce wykonany na zlecenie organizatorów konferencji oraz wyniki badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące mieszkalnictwa. Uczestnicy otrzymali materiały zawierające wyniki wymienianych wyżej badań oraz podsumowanie kontroli NIK, jak również referaty ekspertów. W aneksie umieszczono również dokumenty Kongresu Budownictwa przedstawiające dotychczasowe starania o zmianę na lepsze sytuacji mieszkaniowej rodzin w Polsce oraz stosunek władz do inicjatyw organizacji pozarządowych, które lekceważą ich postulaty. Przeczytane zostało również pismo przygotowane w imieniu uczestników konferencji adresowane do Marszałek Sejmu, przewodniczących Klubów Poselskich oraz Ministra Transportu, które wraz z kompletem wydawnictw wydanych na okazję konferencji zostaną im przekazane wraz z prośbą o wspólne spotkanie i dyskusję na temat przekazania wniosków z konferencji jak również propozycji działań dotyczących powstrzymania narastającego kryzysu mieszkaniowego. Podczas licznych wypowiedzi, wielokrotnie podkreślano fakt pogorszenia się sytuacji mieszkaniowej oraz obawy o losy rodzin, jeśli nie zostaną zapewnione im godne warunki mieszkaniowe. Podsumowaniem konferencji będzie przygotowanie materiałów zawierających ustalenia, które zostaną przekazane członkom rządu oraz parlamentarzystom z prośbą o to aby obecna – pogarszająca się sytuacja, była coraz lepsza w niedalekiej przyszłości.   Linki: Transmisja z Konferencji Kongres Budownictwa Raport CBOS i inne Aneks