Konferencja FEANTSA 2016 w Brukseli

W dniach 9-10.06.2016 odbyła się coroczna konferencja FEANTSA, tym razem w Brukseli. Zespół Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej też tam był, uczestniczył w wielu ciekawych wykładach oraz warsztatach. Celem tegorocznej konferencji było podsumowanie dotychczasowego kompromisu ws. bezdomności osiągniętego w 2010 roku w świetle nowych zmian, z którymi zmierza się Europa (pogłębiające się ubóstwo, przypływ uchodźców etc.) W walce z bezdomnością odchodzi się od modelu schodkowego, czyli przejście osób w kryzysie bezdomności przez mieszkanie na ulicy, schronisko, mieszkania treningowe do własnego lokalu. Coraz większy nacisk kładzie się na program Housing First, czyli zapewnienie mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności, którzy wymagają większego nakładu wsparcia, np. osoby z podwójną diagnozą (uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz współwystępujące zaburzenie psychiczne). Raporty z różnych państw europejskich, w których został wprowadzony program Housing First, pokazują, że osoby bezdomne lepiej sobie radzą z problemami mając własne mieszkanie niż na ulicy lub w schroniskach. Jest też druga strona medalu, każde państwo ma specyficzną politykę mieszkaniową oraz socjalną. Powoduje to, że nie da się zastosować tych samych narzędzi w każdym kraju w Europie. Musimy zastanowić się jak wykorzystać stworzone narzędzia, tak aby skuteczniej pomagać osobom w kryzysie bezdomności w Polsce. Mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach prezentujących różne projekty mieszkalnictwa (bardzo ciekawy projekt ArchiHuman skupiający się na budowaniu pojedynczych mieszkań w niewykorzystanej przestrzeni między budynkami), projekt Domus z Belgii (tworzenie dobrej jakości mieszkalnictwa dla osób doświadczających ubóstwa).

            Problemy, które napotykamy na rynku polskim to przede wszystkim grupa osób, która za mało zarabia, aby stać ją było na wynajem mieszkania, równocześnie za duży ma dochód, aby zmieścić się w górnej granicy finansowej na mieszkanie komunalne. Stoimy przed dużym wyzwaniem spółdzielczego mieszkalnictwa, która by uchroniła dużą grupę osób w Polsce przed doświadczeniem bezdomności. Mamy dobrze opracowane narzędzia do radzenia sobie z kryzysem bezdomności, ale brakuje nam jeszcze sposobów, aby tej bezdomności przeciwdziałać. To jest kolejne wyzwanie i kolejny cel dla róznych organizacji i dla państwa.

            Przyszłoroczna konferencja FEANTSA będzie współorganizowana przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i odbędzie się w Gdańsku, serdecznie zapraszamy.