Konferencja Bezdomność w Polsce - doświadczenia i perspektywy

Przedstawiciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w dn. 22 czerwca 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku świętowało 35-lecie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Podczas spotkania została wręczona pierwsza  nagroda Pomagacza Roku im. Romana Koturbasza.

Zostały omówione tematy odnośnie:

- profilaktyki na rzecz bezdomności ( edukacja w szkołach znajdujących na terenie Trójmiasta w formie warsztatów aktywizujących uczniów,  zaprezentowanie działalności Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, które uczy osoby marginalizowane życia w społeczeństwie poprzez asystenturę i zmiany życia społecznego )

- interwencji ( omówienie funkcjonowania streetworkingu, placówki niskoprogowej tj. noclegowni, która funkcjonuje w okresie marzec- listopad przy niskich temperaturach całodobowo, można tam otrzymać wsparcie psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego,  jak również koordynacja zimowa funkcjonariuszy służby mundurowej )

- integracji ( asystentura osób bezdomnych- indywidualna, warsztaty grupowe, wydarzenia sportowo- kulturowe,  działanie Centrum Integracji Społecznych- uczestnicy przychodzą jak do pracy, pracują codziennie po 5h, a w zamian mają oferowane szkolenia, ubezpieczenie, bilety świadczenia integracyjne,   strefa kultury w labiryncie wykluczenia, które jest skierowane do osób wykluczonych społecznie i ma na celu ukulturalnić, reintegrować).

- dezinstytualizacji (odejście od wsparcia instytucji na rzecz wsparcia w środowisku, w 2001  był realizowany projekt barakowy, gdzie były postawione specjalne budynki na terenie schroniska dla osób bezdomnych, odpowiedzialnych za  opłaty,  samodzielne funkcjonowanie itp. )

-  programu wsparcia zadłużonych praca nad wyuczoną bezradnością, praca z osobami zaburzonymi.

Nie brakowało dyskusji odnośnie  pomocy osobom starszym, schorowanym i imigrantów.

Spotkanie było ciekawe i wartościowe, dziękujemy za zaproszenie.